Kind & Puber

Column: De kunst van het loslaten

door: Anne-Marijn Küthe. Anne-Marijn Küthe woont samen met haar zoon Thomas (8) en werkt vanuit huis als zelfstandig vertaalster. Loslaten is een kunst. Met tegenzin moet ik toegeven dat loslaten niet mijn sterkste kant is. Een ruzie met een vriendin, een akkefietje met een instantie, een angst of zorg…ik kan …

Lees verder »

Over Happy Family Life: een gelukkig gezinsleven

door: Margriet Schmitz-Darwinkel, www.happyfamilylife.com. Happy Family Life vindt dat ouders kinderen niet moeten opvoeden als het evenbeeld van zichzelf maar als eigen individuen. Om te weten wie je kind is, moet je het leren kennen, maar moet je ook weten wie je zelf bent. Happy Family Life trainingen en producten dragen …

Lees verder »

Muziek Maakt Slim!

Muziek maken is niet alleen leuk, maar bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer belangrijke invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden van kinderen. Muziekonderwijs Amersfoort biedt muzieklessen voor kinderen vanaf 4 jaar. Bij de muzieklessen staat voorop dat de lessen zonder stress en prestatiedrang …

Lees verder »

Kinderopvang moet flexibeler

Onafhankelijk onderzoek, in opdracht van KISS4KIDS, laat zien dat kinderopvangorganisaties onvoldoende inspelen op de wensen van ouders. Deze wensen hebben betrekking op de flexibiliteit van het opvangrooster. Het gaat hierbij vooral om het ruilen van uren, de afname van extra uren, de mogelijkheid tot wisselende opvangroosters en het verwijderen van …

Lees verder »