Disclaimer

Westwood’s Media beheert de websites Mamas.nl, Mamaszwanger.nl, Mamasbaby.nl zowel als Mamashopt.nl, HaareigenZaak.nl, Mamaboom.nl, 9tot3.nl, Fairgreengoods.nl, Happyoni.nl, Puurvive.nl en Haarauto.nl zoals hieronder omschreven.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze websites is het mogelijk dat de informatie die op onze sites wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Teksten over gezondheid of zwangerschap worden tevens met zorg geformuleerd. Mochten er vragen zijn over de gezondheid of conditie van de lezer, raden wij echter altijd aan een huisarts of andere specialist te consulteren.

Beweringen en meningen, geuit in de forums, artikelen, columns en mededelingen op de pagina’s van de Website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Mama’s of onze andere sites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze sites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze sites verkregen is.
Met het oog hierop wordt de Bezoeker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Mama’s verkregen informatie.

De informatie op onze sites wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.