Onderzoek & training voor moeders met angst- stress- of somberheidsklachten

Het krijgen van een kind is een enorme transformatie in het leven van de moeder. Deze transformatie kan gepaard gaan met veel vreugde, maar kan ook veel stress geven. Angst-/ stress- en somberheidsklachten bij jonge moeders kunnen negatieve effecten hebben op de moeder zelf, het zich ontwikkelende kind en het gezin. De Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar het effect van stressklachten, angstklachten en/of stemmingsklachten bij de moeder op het vraagkijken en de verwerking van emotionele informatie bij baby’s. Daarnaast doet de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar een mindful parenting training voor jonge moeders, die bij de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld is.

Gratis mindful parenting training

Omdat wij onderzoek doen naar de effecten van angst, stress en somberheid bij jonge moeders op hun kind, en naar de effecten van mindful parenting, bieden wij deze training zonder kosten aan. De training wordt gegeven door een professionele mindfulnesstrainer van UvA minds die hier specifiek in getraind is. Door het onder de aandacht brengen van de studie bij ouders, kunt u moeders die last hebben van klachten de mogelijkheid bieden een gratis mindful parenting training te volgen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat deze training effectief is in het verminderen van ouderlijke stress en negatieve emoties.

Wie kan er deelnemen aan het onderzoek?

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar moeders die last hebben van stressklachten, angstklachten en/of stemmingsklachten, met baby’s tussen de 10 en 14 maanden.

Wat is de procedure van het onderzoek?

Moeders en hun baby’s zullen worden gevraagd twee keer voor ongeveer 1 uur het Babylab van de Universiteit van Amsterdam te bezoeken (Spuistraat, 210). Tijdens deze bezoeken krijgen de moeders en baby’s verschillende gezichtsuitdrukkingen op een computerscherm te zien. Hierbij wordt het kijkgedrag van de baby gevolgd door middel van een ‘eye tracker’. Verder worden de moeders gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen over de emoties van hun kind en hun eigen emoties. Deze gegevens zullen geanonimiseerd worden opgeslagen en zullen alleen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. Deelnemende moeders krijgen na afloop van het onderzoek kosteloos een ‘mindful parenting’ training aangeboden. Moeders die interesse hebben in het onderzoek kunnen dit kenbaar maken per e-mail (mindfulmamastudie@gmail.com), waarna met een korte online vragenlijst wordt gekeken of zij kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *