Flexibelere werkplek vergroot deelname vrouwen

bron: SZW.

Minister De Geus van Sociale zaken en Werkgelegenheid verwacht een hogere arbeidsdeelname van vrouwen als sociale partners zorgen voor flexibele werktijden en werkplekken die aansluiten bij de behoeften van de werknemer.
De minister deed zijn uitspraak bij een bijeenkomst van de ABVAKABO ter gelegenheid van internationale Vrouwendag. Het thema van de bijeenkomst was ‘arbeidsparticipatie van vrouwen’.

Minister De Geus wees op de mogelijkheden die CAO’s bieden voor sociale partners om belemmeringen voor een grotere arbeidsdeelname weg te nemen. Bijvoorbeeld door ruimte te creëren om te schuiven met werktijden tussen zeven uur ’s morgens en zeven uur ’s avonds. Of door telewerken mogelijk te maken op bepaalde dagen van de week. Vrouwen en mannen kunnen dan regisseur worden over hun eigen tijd en werkplaats. Daardoor is men veel beter in staat arbeid en zorg te combineren. Dat biedt zekerheid en rust, leidt tot beter prestaties op de werkplek en bevordert de carrièremogelijkheden van vrouwen, aldus De Geus.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *