Welke invloed heeft roken op de hoogte van je verzekeringen?

Rokers en verzekeringen

Welke invloed heeft rokenHet begint meestal met een enkele sigaret op het schoolplein die we opsteken om bij onze vriendengroep te horen. Het staat nou eenmaal stoer zo een sigaretje in de mond. Trouwens onze ouders en andere oudere gezinsleden roken ook waardoor we ons vaak geen zorgen hoeven te maken over een eventueel verbod van hun kant. Dat de aanschaf van een pakje sigaretten ons zakgeld sneller doet slinken nemen we voor lief. Pas als we bij het ouder worden verzekeringen gaan afsluiten, ontdekken we dat ons rookgedrag in sommige gevallen ook van invloed is op de verzekeringspremie die wij jaarlijks moeten betalen. Om dit te illustreren, zetten wij aan de hand van een aantal vragen in dit artikel voor jou op een rijtje hoe jouw rookgedrag de hoogte van je verzekeringspremie helpt bepalen.

Waarom sluiten wij verzekeringen af?

Dagelijks worden wij als mens bloot gesteld aan tal van gevaren waarvan de gevolgen vaak niet te overzien zijn. Onze inkomsten zijn in de meeste gevallen net toereikend om in onze dagelijkse behoeften te voorzien. Om op een adequate manier aan eventuele rampspoed het hoofd te kunnen bieden, is vaak geen ruimte. Vandaar dat er enkele bij wet verplicht gestelde verzekeringen zijn die ons helpen de risico’s in dergelijke tijden te dragen.
Daarnaast is er ook nog een aantal niet verplichte verzekeringen die je af kunt sluiten.

Welke verzekeringen zijn verplicht?

In Nederland is de basiszorgverzekering voor personen vanaf 18 jaar verplicht. En de Wettelijk aansprakelijkheidsverzekering voor bezitters van motorvoertuigen is verplicht. Als je een particuliere lening (hypotheek) af wilt sluiten zal de kredietgever je vaak ook verplichten een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Welke invloed heeft roken op de Basis zorgverzekering?

De basiszorgverzekering is een bij wet verplicht gestelde verzekering die erop gericht is mensen de nodige medische behandelingen te laten ondergaan in geval van ziekte of een ongeval. Verzekeraars mogen niemand weigeren die deze basiszorgverzekering bij hen af wil sluiten. Toch zijn rokers een groep wiens risico tot ernstig ziek worden groter is dan bij de gemiddelde niet rokende burger. Hierdoor betaal je als roker soms een hogere premie dan de niet rokende verzekerde.

En wat als je een lening af wilt sluiten?

De kredietgever vraagt je bij het aangaan van een persoonlijke lening soms een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Mocht je komen te overlijden gedurende de looptijd van de lening, dan hoeven nabestaanden de nog openstaande schuld niet af te lossen. Als in het leencontract geen clausule is opgenomen waarin wordt bepaald dat bij overlijden de restschuld komt te vervallen, is het raadzaam om een dergelijke verzekering af te sluiten.

Maar hoe wordt deze premie eigenlijk bepaald

Voor het bepalen van de premie wordt net als bij de overige verzekeringen gekeken of je rookt of niet. Ook wordt de duur en intensiteit van jouw rokersbestaan in de berekening mee genomen. Dus hoelang je rookt en hoeveel sigaretten per dag je opsteekt. Deze factoren wegen mee in het berekenen van de premie. Hoe meer en hoe lang je al rookt, hoe hoger de premie zal zijn.

Verlaag de premie als je stopt met roken

Als je stopt met roken is het wel billijk dat de premie die je betaalt aan je verzekeraar omlaag gaat. Je moet hiervoor wel zelf het initiatief te nemen. Dus geef het zelf aan je verzekering door. Houd er wel rekening mee dat je pas in aanmerking komt voor een verlaging van de premie als je twee jaar onafgebroken niet rookt.

De uitvaartverzekering en de roker

Verzekeringen die met het inschatten van het risico op overlijden te maken hebben, gaan bij het bepalen van de premie uit van het medisch dossier van de verzekeringsaanvrager. De uitvaartverzekering, ook wel begrafenisverzekering of crematieverzekering genoemd is hier een uitzondering op. Bij een uitvaartverzekering speelt roken in veel gevallen geen rol. Echter zijn de uitvaartverzekeraars wel vrij om rokers niet als verzekerde te accepteren.

Die ‘onschuldige’ sigaret begon op het schoolplein en kan in sommige gevallen dus op latere leeftijd ook nog andere financiële nadelen hebben. Met de huidige antitabaks lobby is er grote kans dat er in de toekomst meer kosten op het bordje van rokers komen. Misschien toch een goed idee om te stoppen?
Wat vind jij hiervan? Misschien ben jij zelf een roker? Laat weten hoe jij hier tegenaan kijkt door hieronder jouw reactie achter te laten!

2 reacties

  1. Goed artikel! Verzekeraars zouden de premies nog veel meer moeten verhogen voor mensen die roken.

    • Hi Marianne, dank je voor je reactie. Ik ben wel benieuwd of je diezelfde mening hebt over mensen met andere verslavingen. Mensen die teveel eten of teveel alcohol gebruiken bijvoorbeeld. Waarom zou precies deze groep rokers meer moeten betalen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *